Odszkodowania za szkody rzeczowe

Szkoda rzeczowa, inaczej nazywana szkodą majątkową, powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenie mienia. Osoby, które występują o odszkodowanie za uszkodzenie mienia korzystając z tzw. OC sprawcy szkody tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, najczęściej ubiegają się o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu, odzieży, bagażu. Do tej grupy szkód majątkowych zaliczyć należy również koszt holowania pojazdu, koszt wynajmu samochodu zastępczego.

 

  • Szkoda w pojeździe zgłoszona do likwidacji zakładowi ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego – ubezpieczenia OC, zwyczajowo kwalifikowana jest jako:
    • szkoda częściowa – gdy pojazd nadaje się do naprawy;
    • szkoda całkowita – gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody (z tym wyjątkiem, że w wypadku ubezpieczenia autocasco zasady ustalania definicji szkody całkowitej należą do ubezpieczyciela i są zawarte w ogólnych warunkach umowy);

Nasza oferta w zakresie likwidacji szkód majątkowych obejmuje:

  • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody,
  • darmowe, profesjonalne doradztwo i obsługę prawną,
  • dodatkowe bonusy dla partnerów współpracujących,
  • weryfikację zasadności decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego przez naszych ekspertów,
  • atrakcyjne ceny odkupu Twojej szkody;