Odszkodowanie za śmierć osób bliskich i najbliższych członków rodziny.

Jeśli jesteś osobą, która straciła w wypadku najbliższą osobę, masz prawo uzyskać maksymalnie wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdę, która Cię spotkała. Zdajemy sobie sprawę, iż krzywda jakiej doznałeś po śmierci najbliższej osoby, jest nie do wycenienia. Najbliżsi czują stratę członka rodziny, który już nigdy do nich nie wróci. Wyobrażamy sobie jak trudny jest czas po utracie najbliższych. Naszą pomoc oferujemy rodzinom osób, które zginęły w wypadku komunikacyjnym.

Wypłaty wszelkich roszczeń możesz oczekiwać od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku, w sytuacji jednak gdy taka osoba nie wykupiła obowiązkowej polisy od Odpowiedzialności Cywilnej lub gdy nie jest znany sprawca, na takich samych zasadach odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym należne jest rodzinie i najbliższym zmarłego (rodzice, małżonek, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, konkubent).

Co możemy wspólnie uzyskać?


Zadośćuczynienie.

Dotyczy uzyskania dla rodziny i najbliższych zmarłego najwyższego świadczenia pieniężnego za ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby bliskiej – nawet jeśli nie była z nami spokrewniona.


Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną.

Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną: Rodzina może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej również w przypadku, kiedy strata ta wpłynęła na sytuację finansową rodziny. O odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego (współmałżonek lub dzieci). Dalsza rodzina, również może ubiegać się o jednorazowe roszczenie, jeżeli osoba zmarła wspierała ją finansowo. Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną


Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu: Rodziny osób zmarłych często nie starają się o odszkodowanie za śmierć. Zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z tego, że dzięki odszkodowaniu mogą zapewnić zmarłemu godziwy pochówek. Zgodnie z prawem jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.


Wypłata renty

Jeżeli zmarła w wypadku osoba była jedynym żywicielem rodziny, masz możliwość ubiegania się o rentę. Jednak pod warunkiem że osoba zmarła nie była sprawcą wypadku. Wtedy też najbliższej rodzinie należy się odszkodowanie. Renty mogą żądać również inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.


Prowadzenie sprawy karnej

Prowadzenie sprawy karnej. Jeśli nasz zespół pracowników uzna, że kwota jaką Ubezpieczyciel zgadza się wpłacić, nie rekompensuje w pełni szkody – za Twoją zgodą – walczymy o więcej w sądzie, tak aby uzyskać adekwatną rekompensatę, czyli statycznie znacznie więcej niż oferuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.


 

Nie ma takiej sumy pieniędzy, którą można uznać za właściwe zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w tragicznym wypadku. Strata, jaką w takiej chwili czują najbliżsi, jest nie do ocenienia. Pragniemy jednak choć częściowo złagodzić ból, pomagając uzyskać wsparcie finansowe najbliższym osobom, niekoniecznie spokrewnionym lub spowinowaconym.

Zadośćuczynienie, jakie pomożemy uzyskać, nie złagodzi bólu czy poczucia straty, jednak każdemu, kto stracił w wypadku bliską osobę należy się świadczenie pieniężne za poniesiony ból i cierpienie.