Odszkodowanie za kolizję lub wypadek

Kolizja lub wypadek przytrafiają się w najmniej oczekiwanych momentach. Warto zachować wtedy zimną krew i nie popełniać błędów, które skutkować mogą odmową wypłaty na naszą rzecz zadośćuczynienia i odszkodowania. Warto skorzystać przy tym z pomocy doświadczonych profesjonalistów, którzy zadbają, żeby postępowanie nie stało się dla nas drogą przez mękę.

Sprawa karna będąca następstwem wypadku dzieli się na dwa etapy – przygotowawczy, zwany potocznie prokuratorskim oraz sądowy. Pamiętaj, że jako pokrzywdzonemu przysługuje Ci prawo do zgłaszania dowodów, np. o przesłuchanie świadka zdarzenia lub o zabezpieczenie monitoringu – zarówno miejskiego jak i prywatnego – który może obejmować miejsce w którym doszło do wypadku. Możesz także – za zgodą prowadzącego postępowanie – przeglądać akta postępowania, wykonywać ich fotokopie oraz uzyskiwać odpłatnie ich kserokopie lub odpisu.

Jeśli policja lub prokuratura uważają, że domniemany sprawca jest winnym zdarzenia wysyłają do sądu akt oskarżenia lub jeśli sprawca poczuwa się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze zamiast aktu oskarżenia do sądu trafia wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary.

W przypadku, w którym prowadzący postępowanie przygotowawcze nie znajduje podstaw do skierowania aktu oskarżenia do sądu, umarza postępowanie w sprawie. Zdaniem profesjonalnego pełnomocnika na tym etapie jest zarówno zgłoszenie dowodów, udział w czynnościach procesowych jak i dbanie o to żeby postępowanie zakończyło oskarżeniem sprawcy wypadku. Jeśli postępowanie przygotowawcze zostanie umorzone pełnomocnik jest w stanie wnieść zażalenie do sądu, które najczęściej okazuje się znacznie skuteczniejsze od zażalenia pisanego przez samego klienta.

Fachowa pomoc jest nieoceniona także na etapie postępowania sądowego.

Żeby stać się stroną takiego postępowania musisz w odpowiednim termin złożyć oświadczenia, że będziesz występował w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Nie możesz tego zrobić zbyt wcześnie, np. po dowiedzeniu się o przedstawieniu sprawcy wypadku zarzutów na etapie postępowania przygotowawczego. Działanie takie nie wywoła bowiem skutku prawnego i tym samym nie zostaniesz dopuszczony do udziału w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Nie możesz tego zrobić także zbyt późno, bo Twoje uprawnienie wygaśnie już na pierwszej rozprawie, a terminu tego nie będzie dało się przywrócić. Dlaczego bycie oskarżycielem posiłkowym jest tak ważne? Jedynie oskarżycielowi posiłkowemu przysługuje na etapie sądowym prawo do zgłaszania dowodów, zadawania pytań świadkom, korzystania na rozprawach z pomocy pełnomocnika, czy w końcu wnoszenia apelacji od wyroku, który nas nie satysfakcjonuje.

Jeśli nie złożysz wspominanego oświadczenia jesteś traktowany tak samo jak świadek, a Twój udział w sprawie sądowej kończy się na złożeniu przez Ciebie zeznań i opuszczeniu sali rozpraw. Jeśli sąd wyda wyrok zbyt łagodny nic nie będzie mógł z tym zrobić. Jeśli sąd uniewinni sprawcę wypadku pozostanie Ci jedynie udowodnianie jego winy w postępowaniu cywilnym, co z kolei może okazać się bardzo ryzykowne i kosztowne.

 

W postępowaniu sądowym możesz także otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy wypadku.

Jednak i w tym zakresie musi wykazać aktywność, bowiem sąd nie przyzna ich bez Twojego wniosku. Rolą doświadczonego pełnomocnika na tym etapie sprawy jest z jednej strony doprowadzenie do skazania sprawcy wypadku, z drugiej do uzyskania na rzecz Klienta świadczenia pieniężnych, które w całości lub w części pokryją szkodę lub krzywdę (szkodę niemajątkową).

Pomagamy swoim klientom również w sprawach karnych, wypełnij formularz i zgłoś się do nas.